Bandlı Konveyör ve Rulolu Konveyör

Bantlı konveyörler esas itibariyle iki kasnak arasında gerilmiş ve rulolarla mesnetlenmiş uçsuz bir banttan ibarettir. Normal olarak bandın üst yüzü malzemenin naklinde kullanılmakla beraber dönüş kolundan istifade edilen konveyörler de vardır.

Malzemenin yüklemesi ve boşaltılması konveyör boyunca herhangi bir noktada yapılabilir. Daha önce belirtildiği gibi mesafeler uzun ve kapasite büyük olursa bantlı konveyör uygun malzemenin naklinde en ekonomik çözümü sağlar.

Büyük kapasitede yığma malzemenin sürekli olarak uzun mesafelere yatay veya az meyille iletimi söz konusu olduğu zaman, genellikle bantlı konveyörler en uygun çözüm olmaktadır. Bu tip konveyörlerle kuru veya ıslak her türlü malzeme taşıyabilmektedirler.

Bantlı konveyörler günümüzde özellikle yapı kimyasalları, kömür, kum ve tahıl gibi yığma malzemelerin iletiminde başarılı bir uygulama alanı bulmuştur. İletilecek malzeme bir veya birkaç tambur tarafından hareket ettirilen bant tarafından taşınır.

Bir bantlı konveyör ‘ün ana parçaları genel olarak şunlardır;
a) Malzemeyi nakleden bant
b) Taşıyıcı ve dönüş makaraları
c) Baş, kuyruk, gergi ve saptırma tamburları
d) Tahrik düzeni
e) Gergi düzeni

 


Sıvı Mikseri

Otomatik Boya Dolum Hattı